Sprache ändern:
Deutsch Polnisch Sorbisch
 
Druckansicht öffnen
 

Akcija-filmowe spěchowańske myto

Mytowanje filmoweje ideje serbskich młodostnych

14.12.22

 

Prědny raz jo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu zgromadnje z Filmowym festiwalom wudała myto za nejžlěpšu filmowu ideju a koncepciju serbskich młodostnych. We wobłuku “Lausitzer Filmschau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka” comy ako spěchwańske myto z motom “Akcija” pócesćiś serbski powědajucych młodostnych.

Z tym nowym mytom comy dojśpiś młodostne kupki, aby wótedali dobre filmowe koncepcije w zwisku z nałožowanim dolnoserbskeje rěcy. Tak comy teke młodostnych spěchowaś a motiwěrowaś  se zaběraś ze žangrom filma a pśi tom nałožowaś dolnoserbsku rěc. Za Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu jo myto teke něco nowego, pśeto dotychměst jo šula jano z wuměłstwowymi pśedmjatami mólowanja a fotografije se zaběrała. Ale źěło z młodostnymi lažy rěcnej šuli pśecej teke na wutšobje a togodla smy wudali toś to filmowe myto.

Ako dobyśe kiwa laureatoju (nosarjeju myta) mytowańska suma we wusokosći wót nagromadu 3000 € za producěrowanje nowego filma. Nejžpjerwjej se wudaju 1000 € za ideju, dalšna suma jo za wugótowanje teje filmoweje ideje z póraźiśelkami a z profesionelneju techniku za jadno lěto myslona, aby pśepódali gótowy film pśiduce lěto w ramiku nowego Filmowego festiwala.

Film dej mjazy 5 a 20 minutami traś a zwětšego w dolnoserbskej rěcy nagrawany byś. Za lětosne wuběźowanje stojtej dwa zapódarja z tśimi idejami w cakańskej poziciji. Ale chto dobyśaŕ buźo, to zgónijośo dnja 14.12.22, zeg. dweju, gaž pśiźośo  do Serbskego domu, aby se wobźělili na mytowanju.