Sprache ändern:
Deutsch Polnisch Sorbisch
 
Druckansicht öffnen
 

Ceło nowe! Rěcne zwucowanja za doma

Lube wužywarje našogo internetowego boka, lube wobźělniki našych rěcnych kursow,

aby njemusali cakaś dlejšy cas na pókšacowanje našych kursow, smy how někotare nadawki za Was pśigótowali, z kótarymiž móžośo se zaběraś. Wše appy wudopołnijo pšawidłownje naša docentka Colett Šampatisowa. Jej wjeliki źěk za malsne pśiźěło. Žycymy Wam wjele wjasela a wuspěcha pśi rozwězanju nadawkow.

 

Pšosym danu app nakliknuś a južo se zachopijo.

 

Tema: Zwucowanje za słuchanje - mólowanje jatšownych jajow

https://learningapps.org/watch?v=p070kfr5a20

 

Tema: konjunkcije zasajźiś z pomocu

https://learningapps.org/watch?v=p5wmnvnet20

 

Tema: konjunkcije zasajźiś mimo pomocy

https://learningapps.org/watch?v=p0uxbb05j20

 

Tema: konjunkcije zapisaś z pomocu

https://learningapps.org/watch?v=p2ufnpzd520

 

Tema: diskusijowy domino  

https://learningapps.org/watch?v=pttkst1fa20

 

Tema: zwucowanje konjugacijow 

https://learningapps.org/watch?v=px4epws1k20

 

Tema: adjektiwy - póriki 

https://learningapps.org/watch?v=p29sy3nfc20

 

Tema: kongruenca - adjektiwy a substantiwy 

https://learningapps.org/watch?v=pnbyzzi6320

 

Tema: konjugacija w prezensu 

https://learningapps.org/watch?v=p8s0qdagk20

 

Tema: meble w mójej śpě 

https://learningapps.org/watch?v=p94buyg6c20

 

Tema: zegerowy cas rozměś

https://learningapps.org/watch?v=pmrjwvzpc20

 

Tema: zegerowy cas napisaś

https://learningapps.org/watch?v=pqg7dbhrt20

 

Tema: zegerowy cas - słuchańske rozměśe 

https://learningapps.org/watch?v=pgki0kr0320

 

Tema: Personalny pronomen

https://learningapps.org/watch?v=pnawtrkwk18

 

Tema: Barwy

https://learningapps.org/watch?v=p020jbzfj20

 

Tema: Barwy namakaś

https://learningapps.org/watch?v=px8ex4d0c20

 

Tema: Prepozicije genitiwa - memory  

https://learningapps.org/watch?v=pbu6dzrqt20

 

Tema: Prepozicije genitiwa - nimski napisaś   

https://learningapps.org/watch?v=p8xjf0ee220

 

Tema: Prepozicije genitiwa - serbski napisaś 

https://learningapps.org/watch?v=pessbgmvk20

 

Tema: Substantiwy w genitiwje         

https://learningapps.org/watch?v=peinf7i8520

 

Tema: Namakaj genitiw       

https://learningapps.org/watch?v=pi4hpfiuk19

 

Tema: Genitivus possessivus          

https://learningapps.org/watch?v=pkgp6o6j319

 

Tema: Genitiw twóriś          

https://learningapps.org/watch?v=p7jmopuzn20

 

Tema: Směry - Richtungen  

https://learningapps.org/watch?v=px0a7fr0c20