Sprache ändern:
Deutsch Polnisch Sorbisch
 
0355-792829
 

Gramatyka Czasowniki

odmiana czasowników/zdania

https://learningapps.org/watch?v=pty65x1g220

 

odmiana czasowników puzzle

https://learningapps.org/watch?v=pke6pboit20

 

odmiana czasowników - ćwiczenie

https://learningapps.org/watch?v=pdz2jk7rc20

 

odmiana czasowników -ę, -esz

https://learningapps.org/watch?v=pxsd80k5j20

 

odmiana czasowników -ę, -ysz

https://learningapps.org/watch?v=pe92kznoa20

 

odmiana czasowników -ię, -isz

https://learningapps.org/watch?v=p69oz9mtv20

 

odmiana czasowników -am, -asz

https://learningapps.org/watch?v=pe4jkz4zt20