Sprache ändern:
Deutsch Polnisch Sorbisch
 
Druckansicht öffnen
 

Powěsći ze Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu

 

Lube pśijaśele dolnoserbskeje rěcy a kultury,

 

lěto jo było pregowane z wjele wósobinskimi a towarišnostnymi wobgranicowanjami a smy musali bóžko nazgóniś, kak chórosć wšedny źeń, lubowane zwuconosći a wobchad mjazy sobu pśeměnjajo.

Weto smy se procowali, naše kurse a zarědowanja za Was zorganizěrowaś.

Za nas ako rěcna šula jo pśi tom wósebnje wažne wósobinski kontakt k luźam zdźaržaś a comy raźi znowa zasej naše tradicionelne zarědowanja zgromadnje z Wami pśewjasć.

 

Comy wšyknym našym wobźělnikam, docentam, ceptarjam a pódpěrarjam se wuźěkowaś a žycymy kuždemu žognowane, měrne gódy a dobry start do nowego lěta 2021 z kšuteju strowosću, derjeměśim, gluku a z wjele rozwjaselecymi momentami.

 

Waše sobuźěłaśeŕki Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu

Julija Latcyna, Birgit Naglowa a Uta Henšelowa