My – w sercu Europy

 

My - w sercu Europy

 

Od 1992 roku nasza szkoła językowa podlega administracji miasta Cottbus. Jej zadaniem jest utrzymanie i promocja dziedzictwa kulturowego Łużyczan oraz ożywianie języka łużyckiego na obszarze osadniczym Dolnych Łużyc.

 

Szkoła językowa dąży do zrozumienia innych języków i kultur. Jest to miejsce spotkań Łużyczan oraz wszystkich innych mieszkańców tego regionu.